Privacy app

EASY CONNECT: POLITYKA PRYWATNOŚCI

iOS w wersji 15 i Android™ w wersji 8

Data ostatniej modyfikacji: 17 sierpnia 2023 r.

WPROWADZENIE

Spółka EDC Retail B.V. („Spółka” lub „my”) szanuje prywatność użytkownika i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez przestrzeganie postanowień niniejszej polityki. W niniejszej polityce opisano:

 • rodzaje informacji, jakie możemy gromadzić lub jakie użytkownik może przekazywać podczas pobierania, instalowania, dokonywania rejestracji w, uzyskiwania dostępu do lub korzystania z Aplikacji EASY CONNECT („Aplikacja”);
 • nasze praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji.

Niniejsza polityka ma zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych przez nas przy użyciu tej Aplikacji oraz wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i innych komunikatów elektronicznych wysyłanych za pośrednictwem tej Aplikacji lub w związku z nią. Niniejsza polityka NIE ma zastosowania do informacji, które:

 1. gromadzimy w trybie offline lub przy użyciu innych aplikacji lub witryn internetowych Spółki, w tym witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej Aplikacji;
 2. są przekazywane przez Użytkownika Spółce lub są gromadzone przez osoby trzecie.

Nasze witryny internetowe, nasze inne aplikacje i osoby trzecie mogą mieć własne polityki prywatności, z którymi warto się zapoznać przed przekazaniem informacji za ich pośrednictwem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące informacji Użytkownika i sposobu ich przetwarzania. W przypadku niewyrażania zgody na nasze zasady i praktyki, nie należy pobierać Aplikacji, dokonywać w niej rejestracji ani z niej korzystaj. Pobierając tę Aplikację, dokonując w niej rejestracji lub korzystając z niej, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą politykę prywatności. Niniejsza polityka może podlegać okresowym zmianom, patrz ŁĄCZE. Dalsze korzystanie z tej Aplikacji po wprowadzeniu przez nas zmian oznacza ich akceptację, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie polityki pod kątem jej aktualizacji.[FK1] [RK2] [RG3] [FA4] [RG5] 

GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Gromadzimy informacje od Użytkowników i o Użytkownikach naszej Aplikacji:

 1. bezpośrednio od Użytkownika, gdy je nam przekazuje podczas rejestracji;
 2. automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

Informacje, jakie nam przekazuje Użytkownik.

Podczas pobierania tej Aplikacji, dokonywania w niej rejestracji lub korzystania z niej możemy poprosić Użytkownika o przekazanie informacji:

 1. które umożliwiają ustalenie tożsamości Użytkownika, takich jak stan i kraj zamieszkania, adres e-mail lub JAKIEKOLWIEK INNE INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ APLIKACJĘ, KTÓRE DEFINIUJE SIĘ JAKO DANE OSOBOWE LUB INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA („Dane osobowe”);
 2. które dotyczą Użytkownika, ale nie umożliwiają ustalenia jego tożsamości, w tym informacji takich jak nazwa użytkownika, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, płeć, miesiąc i rok urodzenia, status związku (np. „singiel” lub „w związku”).

Informacje te obejmują:

 1. informacje, które Użytkownik podaje podczas wypełniania formularzy w Aplikacji. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji do korzystania z Aplikacji, subskrypcji naszych usług oraz publikowania i/lub wysyłania materiałów;
 2. możemy też poprosić Użytkownika o podanie informacji w przypadku zgłaszania problemu z Aplikacją;
 3. zapisy i kopie korespondencji (w tym adresy e-mail i numery telefonów), jeśli Użytkownik się z nami skontaktuje.

Podczas pobierania, uzyskiwania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej może ona wykorzystywać rozwiązania technologiczne do automatycznego gromadzenia:

 • danych dotyczących użytkowania. NIE gromadzimy danych dotyczących aktywności, takich jak indywidualne wzorce użytkowania, godzina połączenia, lokalizacja, rodzaje nawiązanych połączeń lub czas ich trwania;
 • danych urządzenia. Możemy gromadzić informacje o urządzeniu mobilnym Użytkownika, w tym unikalny numer identyfikacyjny urządzenia. Dane gromadzone przez system Android lub iOS mogą obejmować system operacyjny i dane sieci komórkowej. Wykorzystujemy je wyłącznie w celu rozwiązywania problemów z wydajnością aplikacji;
 • przechowywanych informacji i plików. Aplikacja może również uzyskiwać dostęp do metadanych i innych informacji powiązanych z innymi plikami przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika. Może to obejmować na przykład zdjęcia do wykorzystania jako zdjęcia profilowe.

GROMADZENIE INFORMACJI PRZEZ OSOBY TRZECIE

Podczas korzystania z Aplikacji lub jej zawartości niektóre osoby trzecie mogą korzystać z technologii automatycznego gromadzenia informacji w celu zbierania informacji o Użytkowniku lub jego urządzeniu. Te osoby trzecie mogą obejmować:

 1. producenta urządzenia mobilnego;
 2. operatora sieci komórkowej;
 3. dostawców sklepu z aplikacjami i platformy;
 4. dostawców sieci bezprzewodowych.

Te osoby trzecie mogą korzystać z technologii śledzenia w celu gromadzenia informacji dotyczących Użytkownika podczas korzystania z tej Aplikacji. Gromadzone przez nie informacje mogą być powiązane z Danymi osobowymi Użytkownika lub mogą one gromadzić informacje, w tym Dane osobowe, dotyczące aktywności internetowej Użytkownika w czasie oraz w różnych witrynach internetowych, aplikacjach i witrynach innych usług internetowych. Mogą wykorzystywać te informacje w celu dostarczania Użytkownikowi reklam opartych na zainteresowaniach (zachowaniach) lub innych ukierunkowanych treści. Nie mamy kontroli nad technologiami śledzenia stosowanymi przez te osoby trzecie ani nad sposobem ich wykorzystania. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących reklamy lub innych ukierunkowanych treści należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKA

Wykorzystujemy informacje, które gromadzimy na temat Użytkownika lub które nam przekazuje, w tym wszelkie Dane osobowe, w celu:

 1. dostarczania Użytkownikowi Aplikacji i jej zawartości oraz wszelkich innych informacji, produktów lub usług, o które nas poprosi;
 2. realizacji wszelkich innych celów, dla których je przekazuje;
 3. wykonywania naszych obowiązków i dochodzenia naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a nami, w tym dotyczących płatności i windykacji, w stosownych przypadkach;
 4. informowania Użytkownika o dostępności aktualizacji Aplikacji oraz o zmianach we wszelkich produktach lub usługach, które oferujemy lub świadczymy za jej pośrednictwem.

UJAWNIANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA

Możemy ujawnić gromadzone przez nas lub przekazane przez Użytkownika Dane osobowe:

 1. nabywcy lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Spółki, w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się Dane osobowe użytkowników naszej Aplikacji przechowywane przez Spółkę;
 2. w każdym innym celu ujawnionym przez nas w momencie przekazywania przez Użytkownika informacji;
 3. za zgodą Użytkownika;
 4. w celu przestrzegania nakazów sądowych, przepisów prawa lub procedur prawnych, w tym udzielenia odpowiedzi na wszelkie wnioski organów administracji rządowej lub organów regulacyjnych;
 5. w celu dochodzenia naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a nami, w tym między innymi dotyczących warunków korzystania z Aplikacji, a także dotyczących płatności i windykacji, w stosownych przypadkach.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I ICH POPRAWIANIE

Użytkownik może przeglądać i zmieniać swoje Dane osobowe, logując się do Aplikacji i odwiedzając stronę profilową na swoim koncie. Użytkownik może również wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: klantenservice@edc.nl.com, aby zażądać dostępu do poprawienia lub usunięcia wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Nie możemy usunąć Danych osobowych Użytkownika inaczej niż poprzez usunięcie jego konta użytkownika. Możemy nie spełnić prośby o zmianę informacji, jeśli uznamy, że zmiana narusza jakiekolwiek prawo lub wymóg prawny bądź spowoduje, że informacje staną się niepoprawne.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Danych osobowych Użytkownika przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Bezpieczeństwo danych zależy również od Użytkownika. W przypadku otrzymania od nas (lub wyboru) hasła dostępu do naszej Aplikacji Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła. Niestety, przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu i platform mobilnych nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań, aby chronić Dane osobowe Użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem naszej Aplikacji. Przesyłanie Danych osobowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie żadnych zapewnianych przez nas ustawień prywatności ani środków bezpieczeństwa.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie przetwarzania Danych osobowych naszych użytkowników, opublikujemy nową politykę prywatności na tej stronie. Od czasu do czasu będziemy również informować Użytkownika o aktualizacji polityki prywatności przy pomocy powiadomienia w Aplikacji, aby poinformować Użytkownika o wprowadzeniu zmian w polityce. Datę ostatniej aktualizacji polityki prywatności podano u góry tej strony. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne odwiedzanie niniejszej strony z polityką prywatności w celu sprawdzenia jej pod kątem wszelkich zmian.

DANE KONTAKTOWE

Aby zadać pytanie lub skomentować niniejszą politykę prywatności i nasze praktyki w zakresie prywatności, należy skontaktować się z nami pod adresem: Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam | Niderlandy

 

 

 

Dane szczegółowe:

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:

EDC Retail B.V.

Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam | Niderlandy

 

2. Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy, nawiązania kontaktu

2.1 Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy

W celu wykonania umowy (w tym odpowiedzi na zapytania dotyczące przetwarzania wszelkich istniejących roszczeń gwarancyjnych i roszczeń z tytułu wad wykonania oraz spełnienia wszelkich ustawowych obowiązków dotyczących aktualizacji) zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b) RODO gromadzimy dane osobowe, jeśli Użytkownik dobrowolnie nam je przekaże w ramach zamówienia. Obowiązkowe pola są oznaczone jako obowiązkowe, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy tych danych do wykonania umowy i nie możemy wysłać zamówienia bez ich podania. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wejściowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych Użytkownika, w szczególności na temat przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, można znaleźć w poniższych punktach niniejszej polityki prywatności. Po zakończeniu wykonywania umowy dalsze przetwarzanie danych Użytkownika zostanie ograniczone i dane te zostaną usunięte po upływie okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. c) RODO, chyba że Użytkownik wcześniej wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) RODO lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, na co zezwala prawo i o czym informujemy w niniejszej polityce prywatności.

2.2 Konto klienta

W zakresie, w jakim Użytkownik wyraża na to zgodę zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, decydując się na otwarcie konta klienta, będziemy wykorzystywać i przechowywać dane Użytkownika w celu otwarcia konta klienta oraz w celu realizacji przyszłych zamówień złożonych w naszej witrynie internetowej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić poprzez wysłanie wiadomości przy użyciu możliwości kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności lub za pośrednictwem funkcji udostępnionej w tym celu na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta dane zostaną usunięte, chyba że Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) RODO lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, na co zezwala prawo i o czym informujemy w niniejszej polityce prywatności.

2.3 Nawiązywanie kontaktu

W ramach kontaktów z naszymi klientami gromadzimy dane osobowe w celu przetwarzania ich zapytań zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, jeśli dobrowolnie przekazano nam te dane podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). Obowiązkowe pola są oznaczone jako obowiązkowe, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy tych danych do przetworzenia zapytania Użytkownika. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wejściowych. Po przetworzeniu zapytania dane zostaną usunięte, chyba że Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) RODO lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, na co zezwala prawo i o czym informujemy w niniejszej polityce prywatności.

7. Korzystanie z plików cookie i innych technologii do prowadzenia badań analitycznych witryn internetowych i celów reklamowych

7.1 Korzystanie z usług spółki Google do prowadzenia badań analitycznych witryn internetowych i celów reklamowych

Korzystamy z następujących rozwiązań technologicznych spółki Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje automatycznie gromadzone przez rozwiązania technologiczne spółki Google na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Jeśli adres IP Użytkownika jest gromadzony przy użyciu rozwiązań technologicznych spółki Google, przed zapisaniem na serwerach spółki Google zostanie on skrócony poprzez aktywację funkcji anonimizacji adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer spółki Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej w odniesieniu do konkretnych rozwiązań technologicznych, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy dotyczącej danego rozwiązania technologicznego zawartej pomiędzy współodpowiedzialnymi osobami zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez spółkę Google można znaleźć w polityce prywatności spółki Google.

 Google Analytics

W celu prowadzenia badań analitycznych witryn internetowych Google Analytics automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, godzina wizyty, dane urządzenia i przeglądarki oraz informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej), na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy zastosowaniu pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Adres IP Użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi otrzymanymi od spółki Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzanie danych zawartej ze spółką Google.

 Google Fonts

W celu jednolitej prezentacji treści w naszej witrynie internetowej dane (adres IP, godzina wizyty, dane urządzenia i przeglądarki) są gromadzone przez kod skryptu „Google Fonts”, przesyłane do spółki Google, a następnie przez nią przetwarzane. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie tych danych.

 Wtyczka wideo do serwisu YouTube

W celu integracji treści osób trzecich dane (adres IP, godzina wizyty, dane urządzenia i przeglądarki) są gromadzone za pośrednictwem wtyczki wideo do serwisu YouTube w używanym przez nas rozszerzonym trybie ochrony danych, przesyłane do spółki Google, a następnie przez nią przetwarzane wyłącznie podczas odtwarzania materiału wideo.

7.2 Korzystanie z usług spółki Microsoft do prowadzenia badań analitycznych witryn internetowych i celów reklamowych

Korzystamy z rozwiązań technologicznych spółki Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia (dalej „Microsoft”). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy współodpowiedzialnymi osobami zgodnie z art. 26 RODO. Informacje automatycznie gromadzone przez rozwiązania technologiczne spółki Microsoft na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat praktyk spółki Microsoft w zakresie przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności spółki Microsoft.

W celu prowadzenia badań analitycznych witryn internetowych i monitorowania zdarzeń korzystamy z narzędzia Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET), które umożliwia pomiar późniejszych zachowań Użytkownika po wejściu na naszą witrynę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Advertising, na podstawie którego tworzone są profile użytkowania przy zastosowaniu pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie i mogą być gromadzone dane (adres IP, godzina wizyty, dane urządzenia i przeglądarki oraz informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak wizyta w witrynie internetowej lub rejestracja do otrzymywania newslettera), na podstawie których tworzone są profile użytkowników przy zastosowaniu pseudonimów. Dopóki urządzenia Użytkownika z dostępem do Internetu są połączone z kontem Microsoft Użytkownika i Użytkownik nie wyłączył ustawienia „Reklamy oparte na zainteresowaniach” na swoim koncie Microsoft, spółka Microsoft może tworzyć raporty dotyczące zachowania Użytkownika (w szczególności liczby Użytkowników różnych urządzeń), nawet w przypadku zmiany urządzenia, tzw. „śledzenie aktywności pomiędzy urządzeniami”. W tym zakresie nie przetwarzamy danych osobowych, otrzymujemy jedynie dane statystyczne opracowane na podstawie Microsoft UET.

7.3 Korzystanie z usług serwisu Facebook

 Facebook Ads (menedżer reklam)

Korzystamy z narzędzia Facebook Ads do promowania tej witryny internetowej w serwisie Facebook (by Meta) i na innych platformach. Ustalamy parametry poszczególnych kampanii reklamowych. Facebook (by Meta) odpowiada za dokładne wdrożenie, w szczególności za decyzje o wyświetlaniu reklam poszczególnym Użytkownikom. O ile nie określono inaczej przy poszczególnych rozwiązaniach technologicznych, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. Współadministracja ogranicza się do gromadzenia danych i przesyłania ich do spółki Meta Platforms Ireland. Późniejsze przetwarzanie danych przez spółkę Meta Platforms Ireland nie wchodzi w zakres tej umowy.

8. Media społecznościowe

8.1 Wtyczki serwisów społecznościowych Facebook (by Meta), Twitter, Instagram (by Meta), Pinterest

W naszej witrynie internetowej używane są przyciski społecznościowe sieci społecznościowych. Są one zintegrowane ze stroną wyłącznie jako łącza HTML, dlatego po wejściu na naszą witrynę internetową nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami poszczególnych dostawców. Jeśli Użytkownik kliknie jeden z przycisków, w nowym oknie przeglądarki otworzy się witryna internetowa odpowiedniej sieci społecznościowej. Można tam kliknąć np. przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”.

8.2 Nasz profil internetowy w serwisie Facebook (by Meta), Twitter, Youtube, Instagram (by Meta), Pinterest

W przypadku udzielenia zgody danemu dostawcy mediów społecznościowych zgodnie z art. 6, ust. 1., lit. a) RODO podczas wizyty na naszym profilu internetowym w wyżej wymienionych mediach społecznościowych, dane Użytkownika będą automatycznie gromadzone i przechowywane na potrzeby badań rynkowych i do celów reklamowych, na podstawie których tworzone są profile użytkowników przy zastosowaniu pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do wyświetlania reklam, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom Użytkownika, na platformach i poza nimi. W tym celu zazwyczaj wykorzystywane są pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez poszczególnych dostawców mediów społecznościowych, możliwości kontaktu oraz przysługujących Użytkownikowi praw i możliwości konfiguracji ochrony prywatności można znaleźć w politykach prywatności dostawców, do których łącza podano poniżej. W razie dalszej pomocy w tym zakresie prosimy o kontakt z nami.

Serwis Facebook (by Meta) jest dostarczany przez spółkę Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (dalej „Meta Platforms Ireland”). Informacje automatycznie gromadzone przez spółkę Meta Platforms Ireland na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszego profilu internetowego w serwisie Facebook (by Meta) są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage'u w serwisie Facebook (by Meta) odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji (informacji na temat danych statystycznych) można znaleźć tutaj.

Serwis Twitter jest dostarczany przez spółkę Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Informacje automatycznie gromadzone przez serwis Twitter na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszego profilu internetowego w serwisie Twitter są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze znajdującym się pod adresem: Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Serwis Instagram (by Meta) jest dostarczany przez spółkę Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (dalej „Meta Platforms Ireland”). Informacje automatycznie gromadzone przez spółkę Meta Platforms Ireland na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszego profilu internetowego w serwisie Instagram (by Meta) są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze znajdującym się pod adresem: Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage'u w serwisie Instagram (by Meta) odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji (informacji na temat danych statystycznych) można znaleźć tutaj.

Serwis YouTube jest dostarczany przez spółkę Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google”). Informacje automatycznie gromadzone przez spółkę Google na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszego profilu internetowego w serwisie YouTube są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Serwis Pinterest jest dostarczany przez spółkę Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia (dalej „Pinterest”). Informacje automatycznie gromadzone przez serwis Pinterest na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszego profilu internetowego w serwisie Pinterest są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze Pinterest, Inc, 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

9. Możliwości kontaktu i przysługujące Użytkownikowi prawa

9.1 Przysługujące Użytkownikowi prawa

Jako osobie, której dane dotyczą, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

•          art. 15 RODO, prawo do uzyskania informacji o danych osobowych Użytkownika, które przetwarzamy, w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie;

•          art. 16 RODO, prawo do natychmiastowego żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych;

•          art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie jest wymagane:

o          w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

o          w celu spełnienia obowiązku prawnego;

o          z uwagi na interes publiczny lub

o          w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

•          art. 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim:

o          Użytkownik kwestionuje poprawność swoich danych,

o          przetwarzanie jest prowadzone niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie wyraża zgody na ich usunięcie,

o          my nie potrzebujemy już tych danych, ale Użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub

o          Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;

•          art. 20 RODO, prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub żądania ich przesłania innemu administratorowi;

•          art. 77 RODO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo Użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym w swoim zwykłym miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w siedzibie naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w przyszłości. Jeśli dane Użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, zgodnie z powyższym opisem. Jeśli dane Użytkownika są przetwarzane w innych celach, Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wyłącznie z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu przez Użytkownika z prawa do wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych Użytkownika w takich celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych Użytkownika do takich celów.

9.2 Możliwości kontaktu

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika, w celu uzyskania informacji na ich temat, poprawienia, ograniczenia lub usunięcia danych, cofnięcia udzielonych zgód lub rezygnacji z określonego sposobu wykorzystania danych, prosimy o kontakt z nami.


 [FK1]Please adapt [FK1]

 [RK2]www.easytoys.com/app/privacy [RK2]

@Franziska Klöpf  AMORELIE Should we also have a separate privacy policy for Amorelie and Nexus? [RG3] [RG3]

yes. [FA4] [FA4]

@Kim van der Wijk  EQOM Group: once you have the correct page from customer service, please add it. This link isn't working yet [RG5] [RG5]

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Artykuły w tej sekcji

Napisz wiadomość e-mail do naszej obsługi klienta
Potaramy się odpowiedzieć na Twój e-mail w ciągu 4 godzin w dni robocze.
Zadzwoń lub napisz do naszej obsługi klienta
Przyjazna, pomocna i szybka