Warunki bezpłatnych produktów, procenty rabatowe i kody rabatowe Warunki procentowego rabatu asortymentowego

Promocje promowane jako „% rabatu na wszystko” lub podobna informacja dotyczą całego asortymentu, z wyjątkiem, ale nie wyłącznie, następujących marek: Womanizer, Bathmate, We-Vibe (częściowo), Fun Factory, Teazers, Europa Magic Wand.

Warunki kodów rabatowych

W EasyToys regularnie znajdziesz promocje z kodem rabatowym. Poniżej znajdziesz warunki, na które wyrażasz zgodę, korzystając z kodu rabatowego.

Procent rabatu

Kod uprawniający do określonego procentu rabatu (na przykład 10%) nie może być używany w połączeniu z innymi promocjami lub przedmiotami przecenionymi. Nie jest również możliwe jednoczesne użycie wielu kodów rabatowych.

Kwota rabatu

W przypadku kodu uprawniającego do określonej kwoty rabatu (na przykład 25 PLN) zwykle obowiązuje minimalna kwota wydatków. Dopóki dojdziesz do tej kwoty przy kasie, nie ma znaczenia, czy produkty w Twoim koszyku są objęte rabatem, czy nie. Tutaj również można użyć tylko jednego kodu rabatowego na zamówienie. Kody rabatowe uprawniające do bezpłatnej wysyłki przy minimalnej kwocie do wydania można również wykorzystać na zamówienia powyżej kwoty, w której wysyłka jest zawsze bezpłatna.

W skrócie:

  • Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim
  • NIE otrzymasz od nas poczty na swój adres domowy
  • Promocje są organizowane przez EDC Retail BV, Phoenixweg 6, 9641KS Veendam. 0598-690453 . https://www.edc.nl

 

 

 

Konkursy na Facebooku i Instagramie

1. Zastosowanie

1.1 Niniejsze warunki promocji mają zastosowanie do promocji na Facebooku lub na Instagramie EDC Retail i objętych nią sklepów oraz na profilach społecznościowych partnerów EDC Retail (zwanych dalej „promocją”).
1.2 Organizatorem promocji jest EDC Retail.
1.3 Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na niniejsze warunki promocji.

2. Udział

2.1 Udział w konkursach
2.1.1 Każda osoba fizyczna posiadająca konto na Facebooku/Instagramie może wziąć udział w tej promocji, pod warunkiem, że mieszka w Polsce. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
2.1.2 Z udziału w promocji wyłączone są: a) pracownicy EDC Retail; b) inne osoby bezpośrednio i / lub pośrednio zaangażowane w organizację / realizację tej promocji.
2.1.3 Oprócz zwykłych kosztów dostępu do Internetu i korzystania z niego, udział w promocji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Uczestnik nie ma obowiązku dokonywania zakupów, poza tym, że jest członkiem lub członkiem newslettera / polubienia strony na Facebooku.
2.1.4 Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez EDC Retail informacji o tej promocji oraz innych informacji o usługach i produktach EDC Retail. Uczestnik ma prawo do wycofania tej zgody poprzez pisemne powiadomienie przesłane e-mailem za pośrednictwem linku do rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.
2.1.5 Uczestnicząc w promocji, w przypadku wygrania nagrody, uczestnik daje EDC Retail prawo do umieszczenia swojego nazwiska z Facebooka na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
2.1.6 Dane, które EDC Retail zbiera i przetwarza w kontekście tej promocji, stają się własnością EDC Retail i nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, o których mowa w Artykule 2.1.4 i nie będą udostępniane osobom trzecim. EDC Retail będzie przetwarzać te dane od uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.2 Wyłonienie zwycięzców
2.2.1 EDC Retail lub influecner wyłonią zdobywcę nagrody spośród wszystkich zgłoszeń, na przykład po przez udzieloną odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. Zwycięzca otrzyma wiadomość prywatną z informacją o wygraniej.
2.2.2 Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się zgodnie z Artykułem 5.2.
2.2.3 Uczestnicy, którzy nie wygrali, nie otrzymają wiadomości i nie otrzymają korespondencji o wyniku.
2.2.4 Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom i przesłane na podany adres podany.
2.2.5 Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze lub inną nagrodę.


3. Odpowiedzialność

3.1 Odpowiedzialność EDC Retail
3.1.1 Uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność. Uczestnik odpowiada za poprawne wprowadzenie i przesłanie danych. EDC Retail nie gwarantuje między innymi, że linie telefoniczne, Internet i / lub inne sieci oferują optymalne użytkowanie i dostęp i / lub że jej strona internetowa działa bezbłędnie oraz że wszystkie rejestracje są odbierane poprawnie i kompletnie.
3.1.2 EDC Retail nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niniejszej promocji lub z przyznanych przez nią nagród. EDC Retail nie udziela gwarancji na podane ceny, z wyjątkiem standardowej gwarancji na produkt. Zmiany, błędy pisarskie i / lub typograficzne są zastrzeżone.

3.2  Odpowiedzialność osób trzecich
3.2.1 Postanowienia Artykułu 3.1.2 obowiązują bez uszczerbku dla dostawców EDC Retail lub dostawcy i / lub producenci odpowiedniego produktu / ceny.

 

4. Postanowienia końcowe

4.1 Zastrzeżenie prawa
4.1.1 EDC Retail zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, bez wcześniejszego lub dalszego powiadomienia: a) do wykluczenia uczestników z udziału w promocji, jeśli uzna, że nadużywają promocji, nie postępują zgodnie z niniejszymi warunkami promocji, działają w nieuczciwy sposób i / lub próbować bezprawnie wpływać na promocję; b) wprowadzania zmian i ulepszeń w witrynie lub ograniczania i / lub zamykania dostępu do witryny; c) zmienić niniejsze warunki promocji, inne warunki i ceny lub zakończyć przedwcześnie promocję; w zakresie, w jakim uzna to za konieczne według własnego uznania.

4.2 Pytania i skargi​
4.2.1 Pytania i skargi dotyczące tej promocji można przesyłać na adres winactie@edc.nl

4.3 Prawo właściwe i wybór dyskusji​
4.3.1 Do tej promocji i warunków promocji zastosowanie ma holenderskie prawo.


EasyToys Konkursy biuletynowe

1. Zastosowanie

1.1 Niniejsze warunki promocji dotyczą promocji EasyToys Magazine (z nagrodą).
1.2 Promocja jest organizowana przez EDC Retail oraz EasyToys Magazine.
1.3 Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na niniejsze warunki promocji.

2. Udział

2.1 Udział w konkursach
2.1.1 W promocjach może brać udział każda osoba, jeśli mieszka w Polsce. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
2.1.2 są wykluczeni z udziału w promocji;
a) pracownicy EDC Retail;
b) inne osoby bezpośrednio i / lub pośrednio zaangażowane w organizację / realizację tej promocji;
c) Potencjalni uczestnicy w odniesieniu do danego konkursu (w tym reklamodawcy, sponsorzy lub producenci).
2.1.3 Nie ma żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w promocji. Uczestnik nie jest zobowiązany do niczego poza byciem lub zostaniem członkiem naszej strony internetowej / newslettera / bloga.
2.1.4 Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez EDC Retail informacji o tej promocji oraz innych informacji o usługach i produktach EDC Retail. Uczestnik ma prawo wycofać tę zgodę poprzez pisemne powiadomienie za pośrednictwem linku do rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.
2.1.5 Uczestnicząc w promocji, w przypadku wygrania nagrody, uczestnik daje również EDC Retail prawo do umieszczenia swojego nazwiska na stronie EasyToys Magazine, jeśli zostanie określone.
2.1.6 Dane, które EDC Retail zbiera i przetwarza w kontekście tej promocji, stają się własnością EDC Retail i nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, o których mowa w Artykule 2.1.4 i nie będą udostępniane osobom trzecim. EDC Retail będzie przetwarzać dane uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.2 Wyłonienie zwycięzców
2.2.1 EDC Retail wylosuje zdobywcę nagrody ze wszystkich zgłoszeń.
2.2.2 Losowanie odbędzie się zgodnie z warunkami promocji.
2.2.3 Uczestnicy, którzy nie wygrali, nie otrzymają osobistej wiadomości i nie będzie korespondencji na temat wyniku.
2.2.4 Nagroda jest imienna i wystawiana na nazwisko zwycięzcy. Nagrody nie można przekazać innej osobie, wymienić ani wymienić na pieniądze lub inne produkty lub usługi. W przypadku odmowy lub nieprzyjęcia nagrody lub warunków związanych z nagrodą, nagroda nie zostanie wypłacona. Następnie dostawca, niniejszym EDC Retail, ma prawo wybrać innego zwycięzcę.
2.2.5 Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy (zwycięzcom) i przesłane na adres podany w EDC Retail.
2.2.6 Zwycięzca może ubiegać się o przyznanie nagrody do 1 miesiąca po ogłoszeniu. Po tym okresie prawo do nagrody automatycznie wygasa.

3. Odpowiedzialność

3.1 Odpowiedzialność EDC Retail / EasyToys Magazine
3.1.1 Uczestnik bierze udział na własne ryzyko. Uczestnik odpowiada za poprawne wprowadzenie i przesłanie danych. Między innymi EDC Retail nie gwarantuje, że linie telefoniczne, internet i / lub inne sieci oferują optymalne użytkowanie i dostęp i / lub jej strona internetowa działa bezbłędnie oraz że wszystkie rejestracje są odbierane poprawnie i kompletnie.
3.1.2 EDC Retail nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niniejszej promocji lub z przyznanych przez nią nagród. EDC Retail nie udziela gwarancji na podane ceny, z wyjątkiem standardowej gwarancji na produkt. Zmiany, błędy pisarskie i / lub typograficzne są zastrzeżone.

3.2 Odpowiedzialność osób trzecich
3.2.1 Postanowienia Artykułu 3.1.2 obowiązują bez uszczerbku dla dostawców EDC Retail lub. Dostawcy i / lub producenci danego produktu / ceny. EDC Retail nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady firm pocztowych lub spedycyjnych (na przykład opóźnienie, strajk, uszkodzenie lub utratę) w dostarczeniu ceny.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Zasrzeżenie praw
4.1.1 EDC Retail zastrzega sobie prawo w każdej chwili, bez wcześniejszego lub dalszego powiadomienia;
a) Wykluczyć uczestników z udziału w promocji, jeśli uważają, że nadużywają promocji, działają niezgodnie z niniejszymi warunkami promocji, działają w sposób oszukańczy i / lub próbują wpływać na promocję w sposób niezgodny z prawem;
b) wprowadzać zmiany i ulepszenia w witrynie lub ograniczać i / lub blokować dostęp do witryny;
c) zmodyfikować niniejsze warunki promocji, inne warunki i ceny lub zakończyć przedwcześnie promocję; w zakresie, w jakim uzna to za konieczne według własnego uznania.
4.1.2 Polityka prywatności oraz ogólne warunki handlowe opublikowane na stronie www.easytoys.pl obowiązują również poprzez udział w konkursie.

4.2 Pytania i skargi
4.2.1 Pytania i skargi dotyczące tej promocji można przesyłać na adres obslugaklienta@easytoys.pl EasyToys Magazine.

4.3 Prawo właściwe i wybór dyskusji
4.3.1 Do tej promocji i warunków promocji zastosowanie ma holenderskie prawo.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Artykuły w tej sekcji

Napisz wiadomość e-mail do naszej obsługi klienta
Potaramy się odpowiedzieć na Twój e-mail w ciągu 4 godzin w dni robocze.
Zadzwoń lub napisz do naszej obsługi klienta
Przyjazna, pomocna i szybka