Zrzeczenie się

Informacje ogólne

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez EDC Retail BV (dalej: EDC). Korzystanie z tych witryn internetowych i odwiedzanie ich podlega niniejszemu zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz, w stosownych przypadkach, innym warunkom, które można znaleźć w witrynie. Dostęp do tych stron internetowych oznacza, że jako gość zgadzasz się na te warunki i ograniczenia, dlatego zaleca się uważne przeczytanie tych dokumentów.

Korzystanie ze stron internetowych EDC

Informacje zawarte na tych stronach są opracowywane i przechowywane z należytą starannością, ale EDC nie gwarantuje kompletności, poprawności, dokładności i aktualności treści. Akceptujesz fakt, że strony internetowe zawierają tylko te funkcje i inne funkcje, które znajdziesz na stronach w momencie ich używania. EDC ma prawo w każdej chwili do zmiany treści informacji na stronach internetowych bez uprzedzenia. Przedstawione informacje mają charakter informacyjny i nie są wyczerpujące. EDC nie gwarantuje wykorzystania tych informacji w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu.

Informacje od osób trzecich

Korzystanie z łączy do witryn internetowych osób trzecich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Dotyczy to również jakości wszelkich produktów lub usług oferowanych na tych stronach.

Własność intelektualna

EDC zastrzega sobie wszelkie prawa własności (intelektualnej) i wszelkie inne prawa w odniesieniu do informacji oferowanych za pośrednictwem witryn internetowych (w tym między innymi tekstów, zdjęć, ilustracji, materiałów graficznych, nazw (handlowych), logo, towarów i znaków usługowych - w tym ivh kombinacji. Niniejsze prawa własności nie są w żaden sposób przenoszone na osoby (prawne), które mają dostęp do tych stron internetowych. Oferowane informacje mogą być kopiowane, pobierane, rozpowszechniane lub w inny sposób powielane lub upubliczniane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą EDC.

Uwagi końcowe

Treść tego zastrzeżenia może być edytowana przez EDC w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Dlatego EDC zdecydowanie zaleca okresowe sprawdzanie, czy wyłączenie odpowiedzialności zostało zmienione. To wyłączenie odpowiedzialności podlega holenderskiemu prawu. Spory wynikające ze stosowania niniejszego wyłączenia odpowiedzialności należy kierować do sądu właściwego w miejscu prowadzenia działalności EDC.

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących wyłączenia odpowiedzialności możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego albo poprzez obslugaklienta@easytoys.pl.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie